30 May 2017

Test wydolności

Na podstawie przeprowadzonych badań wydolnościowych możemy wyznaczyć zdolności wysiłkowe organizmu.

RAST Test

Podczas tego testu badana jest wydolność beztlenowa zawodnika. Otrzymane wyniki służą do oceny mocy anaerobowej (maksymalnej, minimalnej oraz średniej) jak również do obliczania indeksu zmęczenia. Wykonanie testu kilkukrotnie, w różnych momentach okresu przygotowań do sezonu oraz jego startu daje nam możliwość dozowania odpowiednich obciążeń treningowych oraz obserwowania postępu w rozwoju zawodnika.

Opis testu:

  • zawodnik sześciokrotnie pokonuje z pełną prędkością dystans 35 metrów,
  • po każdej długości następuje 10 sekundowa przerwa podczas, której zawodnik przygotowuje się do kolejnego sprintu,
  • na podstawie czasu zarejestrowanego przez fotokomórki, możliwe jest wyznaczenie m.in. mocy anaerobowej oraz indeksu zmęczenia.

Beep Test

Ten test ocenia motoryczne zdolności wytrzymałości badanego zawodnika. Wyznaczona zostaje możliwość przeciwstawienia się zmęczeniu i umiejętność długotrwałego wykonywania określonego wysiłku. Beep test w sposób pośredni ocenia wydolność krążeniowo-oddechową. Wynikiem testu jest liczba przebiegniętych odcinków.

Opis testu:

  • badany zawodnik biega w sposób wahadłowy na dystansie 20 m, dostosowując tempo biegu do sygnału dźwiękowego,
  • prędkość początkowa wynosi 8,5 km/h i zwiększa się z każdym poziomem o 0,5 km/h,
  • test składa się z  21 poziomów, z których każdy trwa około minuty,
  • zawodnik kończy test kiedy nie jest w stanie pokonać danego odcinka w wyznaczonym czasie.

Yo Yo Test

Jest to test wahadłowy oceniający wytrzymałość specjalną o charakterze interwałowym. Test prosty i szybki do wykonania. Analiza zawodników na podstawie ich zaawansowania sportowego.

Opis testu:

  • zawodnik pokonuje 20 metrowy odcinek tam i z powrotem w tempie dostosowanym do sygnału dźwiękowego,
  • następnie następuje 10 sekundowa przerwa w truchcie,
  • intensywność wysiłku stopniowo się zwiększa, aż do momentu kiedy badany nie jest w stanie kontynuować testu lub gdy nie mieści się w przedziałach czasowych dla danego powtórzenia.