30 May 2017

Testy zwinności

Testy zwinności określają stopień elastyczności danego zawodnika podczas wielokrotnego przyspieszania, hamowania lub zmiany kierunku biegu.

 

T Test

Ten test określa zwinność oraz możliwość do wielokierunkowego poruszania się badanego. W trakcie testu zawodnik porusza się w różny sposób, od biegu do przodu, poprzez  poruszanie krokiem odstawno-dostawnym, aż do biegu tyłem. T test jest dedykowany dla dyscyplin, w których poruszanie takie jest elementem charakterystycznym.

 

Opis testu:

  • zawodnik rozpoczyna sprint z pozycji stojącej z punktu A do punktu B,
  • następnie z rozpoczyna poruszanie się pomiędzy punktem B i C krokiem odstawno-dostawnym w lewo na odcinku 5 metrów,
  • pomiędzy punktami C i D zawodnik kontynuuje krok odstawno-dostawny, tylko, że przez 10 metrów i w prawo,
  • pomiędzy punktami D i B zawodnik dalej porusza się w lewo krokiem odstawno-dostawnym przez 5 metrów,
  • na koniec z punktu B do A zawodnik porusza się biegnąc do tyłu przez 5 metrów.

 

505 Agility Test

Test ten polega na pomiarze zdolności wykonywania nawrotu pod kątem 180 stopni w jak najkrótszym czasie. Przeprowadzając ten test można zaobserwować z jaką siłą zawodnik wykonuje element hamowania, a następnie natychmiastowego przyspieszenia. Dodatkowo zawodnik podczas tego testu może w posty sposób oszacować swój stopień środka ciężkości. Przy pomocy uzyskanych wyników możliwe jest udoskonalanie manewru związanego z nagłą zmianą kierunku.

 

Opis testu:

  • zawodnik startuje z punktu A i nabiera prędkości na dystansie 10 m,
  • gdy mija fotokomórki w punkcie B posiada prędkość maksymalną, dokonywany jest pierwszy pomiar,
  • następnie w punkcie C dotyka nogą oraz ręką linię na jego wysokości,
  • następuje nawrót o 180 stopni i z maksymalną prędkością powrót do punktu B, gdzie mierzony jest wynik końcowy.