29 May 2017

Testy szybkości

Jednym z najistotniejszych aspektów podczas przygotowań zawodnika jest przeprowadzenie próby szybkościowej.

 

Dzięki uzyskanym wynikom na poszczególnych odcinkach możemy dokładnie przeanalizować etap przyspieszenia lub utrzymania prędkości. Znając te parametry możliwe jest śledzenie rozwoju sportowego badanego.

Do przeprowadzenia testów szybkości wykorzystujemy precyzyjne bezprzewodowe fotokomórki. W ten sposób uzyskujemy dokładny wynik, który zapisywany jest automatycznie na profilu on-line zawodnika. Standardowy test szybkości wykonywany jest na odcinku 30 metrów. Bramki pomiarowe ustawione są na lini startu, a następnie kolejno na 5, 10 i 30 metrze. Można tą konfigurację dowolnie modyfikować w zależności od potrzeb.

Za pomocą cyklicznych testów można monitorować rozwój zawodnika, dopasować charakter treningu, oraz ocenić jego predyspozycje.